datorlaboration::


Information om datorlaborationen

Datorlaborationen kommer att behandla saker som vi lär oss mot slutet av kursen. Fram tills dess behöver vi bekanta oss med programmet mathematica som vi ska använda oss av i labben.


Här är Datorlaborationen för HT2015

Laborationen handlar om flöden för bilar i ett biluthyrningsföretag. Hur många bilar ska man förvara på varje station, givet en viss uthyrningsstruktur.