Anton och Rorres

Det här är en kursbok som vi hade på kursen för typ 10 år sedan. Det är en bra kursbok och de gamla läsanvisningarna till kursen finns bevarade här på linearalgebra.se: Läsanvisningar för Anton och Rorres från 2005
Boken här är en s.k. applications version vilket betyder att den innehåller ett stort kapitel där man går genom ett antal tillämpningar av linjär algebra. Tillämpningskapitlet rekommenderas starkt.

Bilder på relevanta utgåvor

Författare :: Howard Anton och Chris Rorres
Titel :: Elementary Linear Algebra, applications version
Senaste edition :: Ed 9
Isbn 10 :: 0-471-44902-4
Förlag:: Wiley