Att beräkna avstånd

Detta dokument innehåller övningsuppgifter för kursens del som handlar om avstånd mellan punkter, linjer och plan.

Bilder på relevanta utgåvor

Författare :: Mikael Forsbesrg
Titel :: Att beräkna avstånd
Senaste edition :: 2015 11 15
boken i pdf-formatxmpls-Distances.pdf
Förlag::