Determinanten med intro till kryssprodukten.

Detta dokument är ett alternativ till kursbokens kapitel 3 om determinanten. Detta dokument läser man när man ska läsa om kryssprodukten.

Bilder på relevanta utgåvor

Författare :: Mikael Forsberg
Titel :: Determinanten och dess geometriska betydelse med en introduktion till kryssprodukten
Senaste edition :: Version 0.9 :: 13 Januari 2015 @21:36
boken i pdf-formatDeterminanten-V0_91.pdf
Förlag::