Lay, Linear algebra

Använd helst senaste upplagan men det går alldeles utmärkt att använda upplaga 4 och upplaga 3. För upplaga 3 så bör den heta "third edition update". Lösningar till uppgifterna finns för alla tre upplagorna, se nedan för dig som är inloggad.

Bilder på relevanta utgåvor

Författare :: David Lay
Titel :: Linear Algebra and its applications
Senaste edition :: 5
Rekommenderade uppgifterrekommenderadeUppgifterEd5-Big
Rekommenderade uppgifterrekommenderadeUppgifterEd5
boken i pdf-formatLay-edition3update-kapitel1.pdf
Isbn 10 :: 1292092238
Isbn 13 :: 978-1292092232
Förlag:: Pearson
Amazon länk :: boken på amazon

Lösningar till övningarna i kursboken:

Du är för närvarande inte inloggad och kan därför inte se nedanstående lösningar. För att få tillgång till lösningarna så behöver du vara registerad och inloggad.