föreläsning ::
Ortogonal diagonalisering

Symmetriska matriser kan ortogonalt diagonaliseras. Dessa matriser har en ortogonal uppsättning egenvektorer och då blir den diagonaliserande matrisen ortogonal. Ortogonala matriser är lätta att invertera och det gör att basbytet som diagonaliserar matrisen blir speciellt enkelt att beräkna.

Föreläsningens mål ::

Symmetriska matriser kan ortogonalt diagonaliseras. Dessa matriser har en ortogonal uppsättning egenvektorer och då blir den diagonaliserande matrisen ortogonal. Ortogonala matriser är lätta att invertera och det gör att basbytet som diagonaliserar matrisen blir speciellt enkelt att beräkna.

Föreläsningsvideo

# Videolänk i popup Video beskrivning
1 L17 060 Exempel :: egenvärden och egenvektorer till en symmetrisk 3x3-matris

Ortogonal diagonalisering

×
se och kommentera
2 L19 010 Introduktion till diagonalisering

Ortogonal diagonalisering

×
se och kommentera
3 L19 020 Exempel på diagonalisering

Ortogonal diagonalisering

×
se och kommentera
4 L19 030 Introduktion till Ortogonal diagonalisering.

Ortogonal diagonalisering

×
se och kommentera
5 L19 040 Exempel på ortogonal diagonalisering.

Ortogonal diagonalisering

×
se och kommentera

Avsnitt från kurslitteraturen ::

Rekommenderade uppgifter ::

7.1 » 7.1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 23
7.2 » 7.2: 1, 2, 3, 5, 9, 15, 17

Videos med lösta exempel :: även exempel från gamla tentamina.

# Videolänk Video beskrivning

Extra dokument som är lämpliga för föreläsningen

Inga extradokument tillgängliga för denna föreläsning
annat :: Relaterade nyckelord och lösta problem


Lösta problem


Navigation :: Nästa/Föregående föreläsning ::<< Egenvärden, egenvektorer och diagonalisering

Kvadratiska former >>

lecture::Frågor?

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::


JonasL

publicerat den :: 2016 01 05

Hej!

I uppgift (7:2, 15) hur får man fram egenvärderna? När jag räknar ut det (A-λI) så får jag en lång och krånglig fjärdegradsekvation, vet inte hur jag ska faktorisera den för att få fram egenvärderna? Eller finns det ett smidigare sätt att gå till väga?

Salut!
Jonas Lundstedt