Lecture 004:: Inkonsistenta system.

Lecture :: vektorer och koordinatvektorer
sammanfattning

Om ett system saknar lösningar så kommer vi kunna upptäcka det genom att vårt system ger oss en ekvation av typen 0=1. En sådan absurdhet kan vi inte tillåta oss och är ett avslöjande bevis på att systemet är inkonsistent och saknar lösningar. I denna föreläsning lär vi oss hur man hantera sådana inkonsistenta situationer.

Övning 4.1
Försök själv lösa följande system

På nästa sida presenteras lösningen i ett videoklipp:
Video:: exempel på ett inkonsistent system.