News
Kursstart för Linjär algebra distans HT2017

publicerat den 2017 11 05

Här är all info om höstterminens distanskurs i linjär algebra.

Ta del av kursstartsinformationen som finns både här och på BlackBoard

Kursstart :: 6 November 2017

Kursen börjar 6 november, vilket innebär att först då kommer all kursstartsinformation på denna site och på BlackBoard vara helt klar. Här följer vad som gäller för höstens kurs.

Registrering

Kursen kommer att ges via denna kurssajt (Läsanvisningar och videoföreläsningar) tillsammans med Blackboard (Diskussionsforum, inlämningsuppgifter och datorlaboration). Det första som gäller är att alla måste registrera sig och det är fyra olika registreringar som behövs.

Registrering på kursen görs först på högskolans studentportal. (Här får ni studentidentitet, studentmail och inloggningsidentitet som ni behöver för Blackboard och för att få tillgång till datorprogrammet Mathematica (se registreringspunkt 4 och datorlabb)
Registrering i BlackBoard. (här får ni information om inviteringskod för registrering på kurssajten)
Registrering på kurssajten (linearalgebra.se, kräver inviteringskod som ni hittar i BlackBoard)
Optional: Man kan registrera sig på YouTube för att kunna lämna kommentarer på föreläsningsvideorna som publiceras på min YouTube kanal Grebsrof matematik

 

Kursmoment och bonuspoäng

Kursen har två examinationsmoment

Skriftlig tentamen (ordinarie tentamen :: tisdag 16 Januari 2017,  omtentamen :: måndag 26 februari 2017) (fler tentor finns troligen på våren)
Datorlaboration ::  Publiceras 27 november. Deadline 16 Januari

Till tentamen så kan man samla bonuspoäng genom att göra två stycken inlämningsuppgifter

Inlupp 1 (Publiceras 20/11 med deadline 4/12)
Inlupp 2 (Publiceras 18/12 med deadline 6/1 2017)

Inlämning av dessa uppgifter sker via BlackBoard.

Vardera inlupp kan maximalt ge 2 bonuspoäng. Tillsammans ger de alltså 4 bonuspoäng till tentan. Tentan kommer ha 40 poäng maximalt med 16 poäng som lägsta gräns för godkänt betyg. Dessa poäng räknas inklusive bonuspoäng.

Gamla tentor finns på linearalgebra.se.

Kurslitteratur

Kursbok är Lay Linear Algebra and its Applications edition 5

ISBN 10 : 1-292-09223-8
ISBN 13 : 978-1-292-09223-2

Första kapitlet (till edition 3 update ) finns på kurslitteratursidan och   räcker de tre första studieveckorna.

Kursinnehåll och läsanvisningar.

Kursen kommer att följa Vekkoplaneringarna som ni finner på linearalgebra.se under Lecture And Videos. Dessa beskriver vad ni behöver läsa, vecka för vecka. Detta är den rekommenderade kursgången.  I veckoplaneringarna hittar ni vilka begrepp som är viktiga för den aktuella veckan. Ni hittar föreläsningarna för veckan. Föreläsningssidorna ger er föreläsningens videos, aktuellt avsnitt i boken, rekommenderade uppgifter, exempelvideos och lösta problem. Det är alltså här som det mesta av kursens stödfunktioner finns. Om man registrerat sig på linearalgebra.se finns också möjlighet att kommentera och ställa frågor. Men kanske är det bättre att diskussioner görs i Blackboard som har mer avancerade forumfunktioner. 

Då är det bara att sätta igång!!

Ingen tid att förlora. Börja med vekka 1 och de första föreläsningarna. Arbeta med uppgifterna.

Lycka till!

news::Frågor/kommentarer?

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::