News
Kursstart Linjär algebra på distans HT2016

publicerat den 2016 11 09

Kursen startar Måndag den 14 november.

Välkommen till Linjär algebra HT 2016.

 

Kursstart :: 14 November 2016

Kursen börjar 14 november, vilket innebär att först då kommer all kursstartsinformation på denna site och på BlackBoard vara helt klar. Den som vill kan börja redan nu med  den information som finns här. All föreläsningsinformation finns ju öppen här på linearalgebra.se så det är bara att köra igång. Här följer vad som gäller för höstens kurs.

 

Registrering

Kursen kommer att ges via denna kurssajt (Läsanvisningar och videoföreläsningar) tillsammans med Blackboard (Diskussionsforum, inlämningsuppgifter och datorlaboration). Det första som gäller är att alla måste registrera sig och det är fyra olika registreringar som behövs.

  1. Registrering på kursen görs först på högskolans studentportal. (Här får ni studentidentitet, studentmail och inloggningsidentitet som ni behöver för Blackboard och för att få tillgång till datorprogrammet Mathematica (se registreringspunkt 4 och datorlabb)
  2. Registrering i BlackBoard. (här får ni information om inviteringskod för registrering på kurssajten)
  3. Registrering på denna kurssajt (linearalgebra.se, kräver inviteringskod som ni hittar på BB)
  4. Registrering på Wolfram.com för datorprogrammet Mathematica. (för datorlaborationen)

Kursmoment och bonuspoäng

Kursen har två examinationsmoment

  1. Skriftlig tentamen (ordinarie tentamen :: torsdag 19 Januari 2017,  omtentamen :: 27 februari 2017)
  2. Datorlaboration (inlämning via BlackBoard)

Till tentamen så kan man samla bonuspoäng genom att göra två stycken inlämningsuppgifter

  1. Inlupp 1 (Publiceras 21/11 med deadline 5/12)
  2. Inlupp 2 (Publiceras 19/12 med deadline 7/1 2017)

Inlämning av dessa uppgifter sker via BlackBoard.

Vardera inlupp kan maximalt ge 2 bonuspoäng. Tillsammans ger de alltså 4 bonuspoäng till tentan. Tentan kommer ha 40 poäng maximalt med 16 poäng som lägsta gräns för godkänt betyg. Dessa poäng räknas inklusive bonuspoäng.

 

Kurslitteratur

Kursbok är Lay Linear Algebra and its Applications edition 5

  • ISBN 10 : 1-292-09223-8
  • ISBN 13 : 978-1-292-09223-2

Första kapitlet (till edition 3 update ) finns här räcker de tre första studieveckorna.

Kursinnehåll och läsanvisningar.

Vekkoplaneringarna som ni finner under Lecture And Videos i menyraden ovan beskriver vad ni behöver läsa, vecka för vecka. Detta är den rekommenderade kursgången.  I veckoplaneringarna hittar ni vilka begrepp som är viktiga för den aktuella veckan. Ni hittar föreläsningarna för veckan. Föreläsningssidorna ger er föreläsningens videos, aktuellt avsnitt i boken, rekommenderade uppgifter, exempelvideos och lösta problem. Det är alltså här som det mesta av kursens stödfunktioner finns. Om man registrerat sig på denna kurssajt finns också möjlighet att kommentera och ställa frågor. Men kanske är det bättre att diskussioner görs i Blackboard som har mer avancerade forumfunktioner. 

 

Då är det bara att sätta igång

Ingen tid att förlora. Börja med vekka 1 och de första föreläsningarna. Arbeta med uppgifterna.

Lycka till!

news::Frågor/kommentarer?

Detta är kursmaterial och kommentering endast möjlig för studenter registrerade på kursen vid högskolan i gävle Logga in för att kommentera och ställa frågor ::


mikke

publicerat den :: 2016 11 23

Hej Dimitri!

Har du sett att vi har ett diskussionsforum för kursen i BlackBoard. Jag vill helst att du använder detta forum för denna typ av allmänna frågor. Det finns redan en tråd angående tentamen på annan ort som är lämplig att haka på. Ni är dessutom flera som bor i stockholm och kan kanske hjälpa varandra med tentamensplats. Forumet är bra att disutera detta!

Tentan på annan ort måste göras samma dag och tid som tentan går i gävle. Du måste själv fråga på KTH eller annan plats om de kan ta emot dig den dagen och den tiden, vilket inte alls är säkert. Info om tentamen på annan ort har jag publicerat i Forumtråden jag hänvisat till.

mvh smileDmitri

publicerat den :: 2016 11 22

Hej,
Vad gäller tenta. Jag bor i Stockholm, går det att skriva den på någon skola här ( till ex. KTH) eller hur gör man med det?
Och är det speciella tider tenta måste vara på om det får göras på distans och hur lång tid är det?
Tack!
MVH Dmitri