Problemställning :: 2x2 sammanfallande linjer

Lös systemet \[ \left[\begin{array}{cc|c}-3 & 1 & 1 \\3 & -1 & -1\end{array}\right] \]

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

\[ \left[\begin{array}{cc|c}-3 & 1 & 1 \\3 & -1 & -1\end{array}\right]\sim \left[\begin{array}{ccc}-3 & 1 & 1 \\0 & 0 & 0\end{array}\right] \] \(x\) ledande och \(y=3s\) fri. Rad 1 ger \(-3x+y=1\) vilket ger \(x=\frac{1}{3} y-\frac{1}{3}=s-\frac{1}{3}\) Lösningen på parameterform blir \[ \left[\begin{array}{c}x \\y\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}1 \\3\end{array}\right]s+\left[\begin{array}{c}-\frac{1}{3} \\0\end{array}\right] \]annat :: Relaterade nyckelord