Problemställning :: 3x3 ekvationssystem

Lös ekvationssystemet \begin{eqnarray*} -x+3y+z & = & 2 \\ 2x+2y+z & = & 3\\ -3x+y+z & = & -1 \end{eqnarray*}

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

Skriv på matrisform och Gauss-Jordan eliminera \[ \left[ \begin{array}{ccc|c} -1 & 3 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 \\ -3 & 1 & 1 & -1 \\ \end{array} \right]\sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{8} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{7}{8} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \end{array} \right] \]annat :: Relaterade nyckelord


Problemet kopplat till lecture