Problemställning :: Eliminationsövning

Eliminera \(x\) från andra och tredje ekvationen för följande system \begin{align*} x-y+z &=2 \\ 3x+2y-z &=1 \\ 5x+y-3z &=-1 \end{align*}

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

Multiplicera första ekvationen med \(-3\) och addera till andra ekvationen. Multiplicera första ekvationen med \(-5\) och addera till tredje ekvationen. Detta eliminerar \(x\) från ekvation 2 och 3, och resultatet blir \begin{align*} x-y+z &=2 \\ 5y-4z &=-5 \\ 6y-8z &=-11 \end{align*}annat :: Relaterade nyckelord


Nyckelord
Problemet kopplat till lecture