Problemställning :: Eliminationsuppgift

Lös ekvationssystemet genom att eliminera \(x\) \begin{align*} x+2y &=2 \\ 3x-y & =-1 \end{align*}

Svar ::

Svar ::

\(x=0\) och \(y=1\).

Lösning ::

Lösning ::

För att eliminera \(x\) ur andra ekvationen så kan vi multiplicera första ekvationen med \(-3\) och addera till andra ekvationen. Vi får \begin{align*} x+2y &=2 \\ -7y &=-7 \end{align*} Från andra ekvationen får vi nu (genom att dividera båda led med \(-7\)) att \(y=1\). Första ekvationen ger sedan att \[ x=-2y+2=-2\cdot 1 +2=0 \] Lösningen är alltså \(x=0\) och \(y=1\).annat :: Relaterade nyckelord