Problemställning :: fria i radreducerat system

Hitta ledande och fria variabler för det radreducerade systemet. \[ \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -3 & 3 \\0 & 1 & 1/2 & -1 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right] \] Skriv upp parameterlösningen.

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

\(x\) och \(y\) ledande och \(z=2t\) fri Lösningen blir \[ \left[\begin{array}{c}x \\y \\z\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}6 \\-1 \\2\end{array}\right]t+\left[\begin{array}{c}3 \\-1\\0\end{array}\right] \]annat :: Relaterade nyckelord