Problemställning :: Inkonsistent system.

Eliminera \(x\) och sedan \(y\) från de resulterande två sista ekvationerna. \begin{align*} x-y-z &=1 \\ 2x-y-z &=1 \\ -3x+2y+2z &=1 \end{align*} Har systemet lösning?

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

När vi eliminerar så får vi noll i vänster led. Men i höger led är det inte noll och vi har då en omöjlighet/inkonsistens och systemet saknar alltså lösning.annat :: Relaterade nyckelord


Nyckelord
Problemet kopplat till lecture