Problemställning :: Koordinatvektorer är vektorer.

En vektor är något som har längd och riktning. Visa att koordinatvektorn \((1,1,3)\) är en vektor genom att beskriva dess längd och dess riktning, m.a.p ett lämpligt koordinatsystem.

Svar ::

Svar ::

Längden är \(\sqrt{11}\). Riktningen får vi genom att utgå från origo och gå 1 m i \(x\) och \(y\)-riktningar och sedan 3m i \(z\)-riktningen.

Lösning ::

Lösning ::

Koordinatvektorn betyder att \[ (1,1,3)=\underbrace{(1,0,0)}_{x-\text{axeln}}+\underbrace{(0,1,0)}_{y-\text{axeln}}+3\underbrace{(0,0,1)}_{z-\text{axeln}} \] och detta visar att riktningen mäts ut genom att utgå från origo och gå 1 m i \(x\) och \(y\)-riktningar och sedan 3m i \(z\)-riktningen.annat :: Relaterade nyckelord


Problemet kopplat till lecture