Problemställning :: ledande och fria variabler

Hitta ledande och fria variabler för det radreducerade systemet. \[ \left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 2 & 1 \\0 & 1 & 1 & 2 \\0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right] \] Skriv upp parameterlösningen.

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

\(x\) och \(y\) ledande och \(z\) fri Lösningen blir \[ \left[\begin{array}{c}x \\y \\z\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}-2 \\-1 \\1\end{array}\right]t+\left[\begin{array}{c}1 \\2 \\0\end{array}\right] \]annat :: Relaterade nyckelord