Problemställning :: singulär inkonsistens

Lös systemet \[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 \\ \end{array} \right] \]

Svar ::

Svar ::

Lösning ::

Lösning ::

\[ \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -1 & 0 \\ \end{array} \right]\sim \left[ \begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{4}{5} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \end{array} \right] \] Sista raden säger att \(0=1\), omöjligt och systemet är inkonsistent, dvs saknar lösningar.annat :: Relaterade nyckelord


Problemet kopplat till lecture