Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Dimension

Givet ett vektorrum \(V\) så är en bas för vektorrumet ett antal vektorer som både spänner upp rummet och är linjärt oberoende. En bas består av det minsta antal vektorer som kan spänna upp rummet. Alla baser för ett och samma vektorrum har samma antal vektorer och det är detta antal som vi kallar för dimension.

Dimension för ett vektorrum är alltså antalet vektorer i en bas för vektorrummet. Detta antal stämmer överens med vår intuitiva bild av vad dimension är och kan dessutom generalisera till vilken dimension som helst oavsett om vi förmår ha en intuition för denna dimension eller inte.


Fler Nyckelord ::