Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Format för en matris

Om en matris har \(m\) stycken rader och \(n\) stycken kolonner så anger vi matrisens format som \(m\times n\) och säger att matrisen är en  \(m\times n\)-matris. Ofta pratar man om matrisens storlek men begreppet format är mer exakt då det tydliggör matrisens tvådimensionalitet.

Exempelvis så är nedanstående matris en \(3\times 2\) matris eftersom den har tre rader och två kolonner.

\[\left[
\begin{array}{cc}
 1 & 2 \\
 1 & -1 \\
 -2 & 1 \\
\end{array}
\right]\]


Fler Nyckelord ::