Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Gaussmaskinen

Gausselimination är en algoritmisk metod som hjälper oss att lösa vilket linjärt ekvationssystem som helst. Att säga att något är algoritmiskt är lite som att Gausselimination är en maskin som följer vissa instruktioner (som är givna av algoritmen)

Gausseliminationens instruktioner är radoperationerna: multiplicera en rad med ett tal och addera till en annan, byta plats på två rader osv.

Gausseliminationen går ut på att succesivt eliminera element i raderna nedanför (så att nollor uppstår). Om raderna är linjärt beroende så kommer Gausseliminationen upptäcka detta som att man får en nollrad. Denna viktiga egenskap brukar här på linearalgebra.se beskrivas som

Gausselimination är en maskin som upptäcker linjärt beroende om ett beroende finns!

 Detta är Gaussmaskinens uppgift att få fram ett beroende eller ett oberoende: Lösningar till linjära ekvationssystem leder ofta fram till en fråga om linjärt beroende eller oberoende. Detta är en viktig sak i Linjär algebra.


Fler Nyckelord ::