Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Gram-Schmidts ortogonaliseringsmetod.

Gram-Schmidts ortonaliseringsmetod använder sig av projektionsformeln för att bilda en metod/algoritm för att göra om en bas för ett delrum till en ON-bas för detta delrum.


Fler Nyckelord ::