Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Kolonnrum

Kolonnrummet till en matris är det rum som matrisens kolonner spänner upp. Genom att radreducera matrisen och identifiera de kolonner där de ledande elementen (pivotelementen )står kan man få fram en bas för kolonnrummet. Viktigt är då att man tar dessa kolonner från matrisen själv och inte den radreducerade matrisen.

Ser man matrisen som en avbildning så är dess bildmängd/output lika med kolonnrummet. En matris ekvation \(A\mathbf{x}=\mathbf{b}\) är konsistent om högerledet ligger i matrisens kolonnrum.


Fler Nyckelord ::