Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Konsistent system

Ett linjärt ekvationssystem är konsistent om det har lösningar. Ett konsistent system har antingen exakt en (en unik) lösning, eller så har systemet många lösningar och i så fall kan lösningsmängden vara en rät linje, ett plan eller liknande.

Att säga att ett system är konsistent  betyder att det är lösbart.

Motsatsen är inkonsistent och ett inkonsistent system saknar lösningar, går inte att lösa.


Fler Nyckelord ::