Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


koordinatvektor

En vektor är ett geometriskt objekt som har längd och riktning.
Om den geometriska vektorn placeras i  origo i en viss referensram \(B\) ( givet en viss  bas för rummet), så att den blir en ortsvektor så pekar denna ortsvektor ut en punkt i referensramen som då blir  vektorns koordinatvektor m.a.p. referensramen. 

Detta ger att vektorn kan ges som en linjärkombination av referensramens basvektorer
\[
    \mathbf{v}=c_1\mathbf{b_1}+\cdots +c_n\mathbf{b_n} 
\]
och då  bildar talen \(c_1,\dots, c_n\) koordinaterna för vektorn m.a.p basen och koordinatvektorn blir \((c_1,\dots, c_n)\) och vi skriver  

\[[\mathbf{v}]_B=(c_1,\dots, c_n)\]

som kan läsas som "koordinatvekorn (betecknad med \([\mathbf{v}]_B\)) för \(\mathbf{v}\) med avseende på basen \(B\) är \((c_1,\dots, c_n)\)".


Fler Nyckelord ::