Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Linje

En rät linje beskrivs på parameterform som

\[l(t)=\mathbf{v}\cdot t +\mathbf{p},\]

där \(\mathbf{v}\) är linjens riktningsvektor och \(\mathbf{p}\) är den punkt linjen går genom då \(t=0\).

En användbar bild av parameterformen får vi om vi tänker parametern \(t\) som tiden. Linjen visar då hur en partikel med konstant hastighet \(\mathbf{v}\) rör sig genom vårt högdimensionella rum.

De klassiska linjeekvtionerna \(y=kx+m\) gäller fortfarande, men bara i det tvådimensionella rummet.  Vi måste i den linjära algebran lämna denna beskrivning bakom oss eftersom vi behöver beskriva linjer i godtyckligt dimensionella rum. Parameterbeskrivningen fungerar oavsett dimension. Parameterbeskrivningen dyker naturligt upp i lösningar till våra linjära ekvationssystem som vi studerar i den linjära algebran.


Fler Nyckelord ::