Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Matris

En matris är en rektangulär uppställning tal i ett antal rader \(m\)   och ett antal kolonner \(n\). Man anger matrisens storlek eller format som \(m\times n\).

Följande är ett exempel på en \(3\times 5\)-matris

\[\left[
\begin{array}{ccccc}
 2 & -1 & 3 & 2 & 1 \\
 1 & 2 & -3 & 2 & 1 \\
 13 & 2 & -1 & 23 & 2 \\
\end{array}
\right]\]


Fler Nyckelord ::