Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Minsta kvadrat metoden

Minsta kvadratmetoden hjälper oss att hitta bästa approximativa lösningar till inkonsistenta system. Sådan inkonsistenta system uppstår ofta när man har väldigt många ekvationer som ska uppfyllas för ett färre antal variabler. T.ex. när man gör en mätning och får många mätpunkter och man ska anpassa en rät linje till alla dessa mätpunkter. 

Ekvationerna spänner då i princip ett delrum och vår linje är en punkt utanför detta delrum. Den närmsta delrumspositionen får vi då genom att ortogonalprojicera vår punkt på delrummet. Och det är detta som minstakvadratmetoden går ut på.


Fler Nyckelord ::