Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


multiplikation med skalär

En vektor kan multipliceras med ett tal.  Med koordinatvektorer så fungerar multiplikationen med skalär genom att vektorns alla komponenter multipliceras med skalären/talet:
\[
    t\cdot v=t\cdot(v_1,v_2, v_3)=(t\cdot v_1, t\cdot v_2, t\cdot v_3).
\]
Geometriskt betyder denna multiplikation att vektorns längd förkortas eller förlängs med den
multiplicerade faktorn. Om skalären är negativ så byter vektorn riktning så att den pekar i exakt motsatt riktning.


Fler Nyckelord ::