Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Nollrum

Nollrummet till en matris (kallas också matrisavbildningens kärna)  är alla vektorer som uppfyller \(A\matyhbf{x}=\mathbf{0}\). Nollrummets dimension är lika med antalet variabler för detta system.


Fler Nyckelord ::