Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


ON-bas

En bas är en Orto-Normal bas (ON-bas) om vektorerna är ömsesidigt ortogonala och har längden 1.

I ett rum med en inre produkt \( <u,v>\) så kan man säga att \(o_1,\dots ,o_n\) är en ON-bas om

\[<o_i,o_j>=\begin{cases}
     1 & \text{ om }, i=j \text{ ty då är } <o_i,o_i>=||o_i||^2\\
      0& \text{om}, i\neq j
\end{cases}\]

Det första säger att varje vektor har längden 1 och det andra säger att vektorerna är ortogonala mot varandra.


Fler Nyckelord ::