Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Ortogonal diagonalisering

En matris \(A\) är ortogonalt diagonaliserbar om det finns en ortogonal matris \(P\) som diagonaliserar \(A\). I så fall har vi att \(A=PDP^T\) där \(D\) är den diagonala matrisen med egenvärdena.

Det är lätt att se om en matris är ortogonalt diagonaliserbar, tack vare följande sats:

\(A\) är ortogonalt diagonaliserbar \(\Leftrightarrow\) \(A\) är symmetrisk, dvs om \(A^T=A\).


Fler Nyckelord ::