Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Ortogonal matri

En matris är ortogonal om dess kolonner (och dess rader) bildar en ortonnormal uppsättning vektorer.

Kolonnerna \(b_1,\dots, b_n\) uppfyller alltså

\[b_i\bullet b_j=\begin{cases} 0, &\text{ om } i\neq j\\ 1&\text{ om } i=j\end{cases}\]


Fler Nyckelord ::