Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Ortogonal matris

En matris är ortogonal om dess kolonner (och dess rader) bildar en ortonnormal uppsättning vektorer.

Kolonnerna \(b_1,\dots, b_n\) uppfyller alltså

\[b_i\bullet b_j=\begin{cases} 0, &\text{ om } i\neq j\\ 1&\text{ om } i=j\end{cases}\]

Inversen till en ortogonal matris är speciellt enkel att beräkna: \[P^{-1}=P^T,\] inversen är alltså lika med transponatet.


Fler Nyckelord ::