Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Ortogonalt komplement.

Två delrum \(W_1\) och \(W_2\) till ett vektorrum är ortogonala komplementet till varandra om

  1. Varje vektor \(u\inW_1\) är ortogonal mot varje vektor vektorer i \(W_2)\)
  2. Varje vektor \(v\in V\) kan skrivas som en summa \(v=w_1+w_2\) sådana att \(w_1\inW_1\) och  \(w_2\inW_2\).

Nollrummet och radrummet är varandras ortogonala komplement till inputrummet \(\mathbb{R}^n\) till en \(m\times n\)-matris \(A\).


Fler Nyckelord ::