Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Radrum

Radrummet till en matris är det rum som matrisens radvektorer spänner upp. Radreducerar man matrisen får man en bas för radrummet. Dimensionen för radrummet, dvs antalet vektorer i basen, är lika med matrisens rang


Fler Nyckelord ::