Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Reducerad trappstegsform

En matris är på reducerad trappstegsform om den är på trappstegsform, de ledande elementen är alla lika med 1 och att det dessutom är nollor ovanför de ledande ettorna, så att kolonnerna har nollor utom den ledande ettan.

Exempel :: Följande matris är på reducerad trappstegsform:

\[\left[
\begin{array}{ccc|c}
 1 & 2 & 0 & 0 \\
 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 0 & 1 \\
\end{array}
\right]\]

Notera att sista raden i detta  system har ett ledande element i höger led. Detta indikerar att detta system är inkonsistent och saknar lösningar.


Fler Nyckelord ::