Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Sarrus regel

Sarrus regel är en metod för att beräkna determinanten för \(2\times2\) och \(3\times 3\) matriser.

Observera att det inte går att använda Sarrus regel för större matriser.

Metoden går ut på att man skriver upp matrisens två första kolonner en gång till efter kolonn 3, som i bilden nedan. Sedan bildar man produkter enligt pilarna. Produkterna för de  pilar som är gröna adderas och sedan subtraherar man produkterna för de röda pilarna.

Determinanten för ovanstående matris (kalla den \(A\)) blir därför

\[\begin{split}1\cdot 5\cdot 9&+2\cdot 6\cdot 7+3\cdot 4\cdot 8 -2\cdot 5\cdot 7-1\cdot 6\cdot 8-2\cdot 4\cdot 9=\\&= 45+84+96-105-48-72=225-225=0\end{split}\]


Fler Nyckelord ::