Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Singulär matris

En kvadratisk matris är singulär om matrisen saknar invers. Detta inträffar precis då man får fria variabler och att man får en nollrad när man gausseliminerar, vilket innebär att raderna (och kolonnerna) är linjärt beroende och allt detta är ekvivalent med att  determinanten för matrisen är noll. För singulära koeffecientmatriser så gäller att systemet antingen saknar lösning (inkonsistent) eller har många lösningar.


Fler Nyckelord ::