Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Skalär

Skalär är helt enkelt ett annat ord för ett tal. Skalärer är oftast reella tal men man kan också betrakta komplexa skalärer.

\noindent
En vektor kan multipliceras med en skalär : \[3(1,2,5)=(3\cdot 1, 3\cdot 2, 3\cdot 5)=(3,6,15)\]

\noindent
Skalärprodukt är en operation mellan två vektorer och resultatet blir ett tal, dvs en skalär.


Fler Nyckelord ::