Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


span (linjära höljet)

Span (eller linjära höljet som man ibland säger på svenska) av ett antal vektorer är alla linjärkombinationer man kan bilda av dessa vektorer. Mer exakt:

Givet ett antal vektorer \(v_1,\dots, v_n\) så definieras spannet (eller linjära höljet)  som mängden av alla linjärkombinationer av vektorerna. Detta kan vi uttrycka som
\[
    Span\{v_1,\dots, v_n\}=\{v: v=c_1v_1+\cdots c_nv_n, c_i\in\mathbb{R}\}
\]


Fler Nyckelord ::