Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Symmetrisk matris

En matris \(A\) är symmetrisk om den är lika med sitt transponat, \(A=A^T\).

Exempel: Följande matris är symmetrisk

\[A=\left[
\begin{array}{ccc}
 2 & -3 & 1 \\
 -3 & 1 & 2 \\
 1 & 2 & -4 \\
\end{array}
\right]\]

Transponatet blir alltså samma sak, men symmetrin kan också ses som en spegling i diagonalen.

Symmetriska matriser är viktiga eftersom de kan ortogonalt diagonaliseras.


Fler Nyckelord ::