Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Trappstegsform

En matris är på trappstegsform om matrisen har nollor under huvuddiagonalen:

Exempel: Följande matris är på trappstegsform.

\[\left[
\begin{array}{ccc|c}
 2 & 1 & -3 & 4 \\
 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 1 & 1 \\
\end{array}
\right]\]

De första nollskilda elementen i varje rad är pivo-elementen (eller de ledande elementen). I ovanstående matris ligger de ledande elementen på diagonalen.


Fler Nyckelord ::