Terminologi


Här ges en ordförklaring av ett nyckelord. Att känna till och förstå nyckelbegreppen är en viktig del av linjäralgebrastudierna.


Vektor

En vektor är ett objekt som har både längd och riktning. Hastighet är en vektoriell storhet från fysiken. Riktningen är åt vilket håll vi kör och längden är farten vi kör med. Begreppet kraft är en annan vektoriell storhet. När vi ska räkna med vektorer så använder vi referensramar som ger varje vektor en uppsättning koordinater så att vektorn blir en koordinatvektor.


Fler Nyckelord ::