Vekka 7

Denna vekka lär vi oss beräkna avstånd mellan punkter, plan och linjer. Efter det går vi genom den första riktigt stora tillämpningen av Linjär algebra, minsta kvadratmetoden som i sig är så viktig att den själv motiverar linjära algebrans existens.

Kursvekka nummer 7
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V51 ::18/12-24/12

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar