vekka 1

Första vekkan arbetar vi med först med vektorbegreppet och lär oss addera och förlänga vektorer. Vi lär oss också hur man beräknar skalärprodukten och hur denna kan användas. Sedan påbörjar vi studiet av Gausseliminationen som är den metod, det maskineri som vi löser linjära ekvationssystem med.

Kursvekka nummer 1
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V45 :: 6/11-12/11

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar