vekka 2

Under andra studievekkan tränger vi djupare in i Gausseliminationens mysterier. Genom att gå genom och lära sig hantera de singulära fallen kan man i princip lösa alla linjära ekvationssystem. Vi ökar förståelsen och förbereder oss för kommande saker genom att lära oss tolka systemen som vektorekvationer. Vi lär oss också att de homogena ekvationssystemen har betydelse för alla linjära ekvationssystem

Kursvekka nummer 2
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V46 :: 13/11-19/11

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar