vekka 3

Denna vecka är viktig. Vi går genom linjärt obereoende som är ett av de mer centrala begreppen i linjär algebra. Vi lär oss också om vad begreppet linjär betyder och vad linjära avbildningar/transformationer är och hur man får fram deras matriser. Sammansättning av avbildningarna leder fram mot den ickekommutativa matrisprodukten.

Kursvekka nummer 3
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V47 :: 20/11-26/11

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar