Vekka 4

Denna vekka arbetar vi med matriser och lär oss matrisalgebra. Viktigt är här att kunna beräkna matrisprodukten och komma ihåg att den är ickekommutativ. För att lösa matrisekvationer utvecklas begreppet invers till matris. En matris har bara en invers om dess rader (eller kolonner) är linjärt oberoende. För sådana inverterbara matriser kan man beräkna matrisen med inversberäkningsalgoritmen. Vi jobbar också med determinanten som ger oss ett villkor på inverterbarhet och ger oss möjlighet att beräkna vissa areor och volymer. Determinanten används också för att definiera kryssprodukten av två tredimensionella vektorer. Denna kryssproduktsvektor är vinkelrät mot båda de ingående vektorerna.

Kursvekka nummer 4
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V48 :: 27/11-3/12

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar