Vekka 6

Denna vekka arbetar vi med basbyte: ändrar man referensram så förändras vektorernas koordinater, något som kan beräknas med en basbytesmatris. Sedan börjar vi med skalärprodukten och definierar längd och ortogonalitet, något som lägger grunden för några av linjära algebrans viktigaste tillämpningar.

Kursvekka nummer 6
För kursinstans mag041.18234.17
Termin HT 2017
Kalenderveckor 2017 :: V50 :: 11/12-17/12

Vekkans viktiga begrepp


Vekkans föreläsningar